Dračí lodě Velké Dářko 2012 na téma " Z POHÁDKY DO POHÁDKY"
 

 

 
Hlavní stránka

     Závod 23.8.2014

Kategorie posádek lodí
 
Přihláška k závodu on-line
 
Přihlášené  posádky  lodí
 
 
Program pro návštěvníky akce
 
Sponzoři akce
 
 
 
Program pro posádky

aktualizováno 19.8.2014

Dračí lodě Velké Dářko 2014 aneb víc než jen závod dračích lodí

 

Uzavírka místní komunikace - mapa - sobota 23.8.2014

Vyhrazené parkoviště

Opraveno - Propozice 8.ročníku závodů DL Velké Dářko 2014

Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny, které budou zaměněny za opravenou verzi!


Základní info o plánovaném průběhu závodu:

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO POSÁDKY KE STAŽENÍ

UPOZORNĚNÍ PRO KAPITÁNY POSÁDEK - porada kapitánů v sobotu 23.8. v 8:00 hodin, kde každý zástupce posádky odevzdá organizačnímu týmu závodu originál předem vyplněné, podepsané

přihlášky a posádkový list !!!

pátek : odpoledne tréninkové jízdy, předběžně dohodnuté posádky

Pokud jsou mezi Vámi jednotlivci, kteří by se rádi závodu zúčastnili, ale nemají tým, za nějž by mohli jet, tak nám napište na email info@dragonboard.cz a my Vám místo v nějaké lodi rádi najdeme.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO POSÁDKY DRAČÍCH LODÍ

18 srpna byly kapitánům posádek rozesílány na adresy uvedené v přihláškách obálky s identifikačními náramky na ruku a vjezdovými povolenkami .

Pátek 22. srpna 2014

Od 15:00 do 19:30 hodin tréninkové jízdy pro domluvené posádky.

Po nedobrých zkušenostech předešlých 2 ročníků z důvodu kalamitní situace na silnici k Velkému Dářku , upravujeme pro posádky podmínky pohybu vozidel a to od 15:30 do 19:00:

Posádky neubytované v kempu, které jedou pouze na trénink zaparkují na vyhrazené parkoviště P3 a dolu na Dářko dojdou pěšky.
V reálu to bude vypadat takto: pořadatelská obsluha Vám vystaví potvrzení o zaparkování a počtu osob k tréninku, poté Vás navede na parkoviště.

Pro dovoz přístřešků, lavic stolů bude na Dářko povolený vjezd pro jedno auto na posádku, pokud tento náklad poveze.

Posádky ubytované v kempu, na horním stanovišti u vjezdu na silnici k Dářku nahlásí jméno posádky, která je ubytovaná v kempu, služba toto vozidlo po kontrole v seznamu pustí dolů k Dářku do kempu. U obsluhy kempu zaplatí kempovné a nahlásí účast a počet osob k tréninku Obsluha kempu vydá potvrzení o ubytování a počtu osob k tréninku.

Potvrzení o zaparkování předložíte službě u vody před nástupem na loď. Pokud nebude souhlasit přiměřený počet potvrzení na posádku, bude se to brát jako porušení pravidel pro umožnění tréninkové jízdy.


Stavění přístřešků popř. lavic pro posádky bude možné pouze v pátek v prostoru pro posádky!
Od čtvrtka bude postavené oplocení, proto se k prostoru posádek dostanete pouze přes vjezd do kempu na pláž!
ŽÁDNÝ VÚZ NEZŮSTANE V PÁTEK U PROSTORU PRO POSÁDKY !!! Podél dřevěného zábradlí za oplocením nebude možné parkovat.
PO TÉ BUDE PŘEPARKOVÁN NA URČENÉ MÍSTO, dle mapy uzavírky, S PLATNOU POVOLENKOU od pořadatele.

V sobotu nebude možný volný příjezd autem do hlavního prostoru posádek DL, pouze do kempu.

UPOZORNĚNÍ! Na Velkém Dářku došlo před dvěma lety ke změnám v nájemních vztazích k pozemkům a proto Vás vyzýváme k neporušování vytýčeného prostoru dle “MAPY AKCE“. Prostory mimo akci jsou označené na mapě akce zamračeným smajlíkem z důvodu, že nájemci a vlastníci těchto prostor naši akci nepodporují naopak akci škodí a zároveň z ní těží.

Opět jsme pro Vás připravili na páteční večer cca od 19 do 24 hodin dvě hudební produkce.
Pro milovníky COUNTRY zahraje skupina "UQ BAND" country z Liberce
party stan Kozlovna

Pro vyznavače diskoték OLDIES DISCO v žlutém party stanu KOZEL – občerstvení U Hrocha vlevo na pláži.
Na obojí vstup zdarma!

Důležité informace pro posádky lodí ubytované v kempu:
KEMP JE OD 22.8. DO 24.8.2014 SOUČÁSTÍ AKCE DRAČÍ LODĚ VELKÉ DÁŘKO 2014
JE NUTNÉ RESPEKTOVAT A TOLEROVAT VYJIMEČNÉ PODMÍNKY A NAŘÍZENÍ!

V kempu Vás bude víc než je jeho normální kapacita, proto Vás prosíme o ukázněnost při stavění stanů, o co největší úsporu místa ( žádné stavění náměstí jak je ve skupinách obvyklé).

1. Poplatek za ubytování se platí při příjezdu v pokladně kempu - ceny ubytování dle platného ceníku kempu pro rok 2014 UBYTOVÁNÍ NENÍ SOUČÁST STARTOVNÉHO! Každý ubytovaný účastník závodu je povinen zaplatit tento poplatek za ubytování!

2. Pro ubytované v kempu je povolený maximální počet 5 aut na 1 posádku! Pro omezení sobotní dopravy neobdrží žádné vozidlo celodenní vjezdovou kartu. Pokud s vozem odjedete, už nebude možný návrat zpět a budete muset nechat auto za poplatek na parkovišti před uzavírkou.

3. Posádky budou důsledně dbát pokynů obsluhy kempu v parkování aut a stavění stanů.

4. Pohyb vozidel v sobotu při akci nebude umožněný. (Pouze ve výjimečném případě!)

5. Příjezd posádek v sobotu k ubytování do kempu bude do 7:30 hodin. Tyto posádky obdrží předem poštou vjezdové karty, které při vjezdu odevzdají pořadatelské službě a budou se řídit pokyny této pořadatelské služby.

6. Žádná z posádek lodí nebude mít možnost připojení k elektřině !!( malá kapacita el.příp.)

7. Připravili jsme pro Vás dostatek zábavného programu a občerstvovacích míst, proto alespoň v ubytovací části kempu dodržujte v rámci možnosti klid a pořádek. Děkujeme.

8. WC: dle mapy akce

Pátek - pevné + mobilní WC kempu v zadní části + pevné WC u občerstvení Dana u vjezdu.
Sobota - pevné + mobilní WC v celém prostoru akce.

Na sobotní akci budou připravené pro posádky chemické WC které zajišťujeme jako organizátor akce, za ostatní WC nese zodpovědnost obsluha kempu a občerstvení!

9. Doporučená výbava-baterka, toaletní papír, ledvinka na nošení dokladů a peněz. Pozor na zloděje, neponechávejte cenné věci ve stanu ani ve voze!!


Sobota 23. srpna 2014

Identifikační pásky:
Každý účastník závodu bude mít na ruce identifikační pásku, kterou jste obdrželi v obálce.

Příjezd pro předem ubytované závodníky do kempu maximálně do 8:00 ( po té až v 9:00), při zahajovacím ceremoniálu nebude umožněný průjezd.

Příjezd posádek neubytovaných v kempu

Počet vozidel na posádku v rámci startovného:
Celkem 5 vozidel, z toho jednomu vozidlu bude umožněný vjezd na spodní parkoviště „ P1“ řidič tohoto vozidla se prokáže pořadatelské službě povolenkou k vjezdu.

PARKOVÁNÍ:

Spodní parkoviště „ P1“. kde bude mít označené vozidlo na palubní desce vjezdovou kartou od pořadatele + své mobilní číslo z důvodu, že budou parkovat 2 vozidla za sebou. Tato úspora místa je nutná z důvodu omezení prostoru k parkování vlastníky pozemků společnosti Kinský a.s.
Ostatní vozidla zůstanou zaparkované na horním parkovišti „ P3 “ a osoby dojdou na Dářko pěšky ( cca 800 m )

OBČERSTVENÍ: Máme pro Vás zajištěný v prostoru akce dostatečný počet občerstvovacích míst, kde budete mít široký výběr nabídky nápojů i pokrmů. Věříme, že Vás tato nabídka uspokojí a nebudete muset vyhledávat jiná občerstvovací místa za vytýčeným územím.

Upozornění pro kuřáky, na Velkém Dářku není nikde prodej cigaret!

ZÁVOD:

8:00 porada kapitánů posádek !
Slavnostní ceremoniál zahájení závodu s nástupem posádek již v 8:20 hod.!
Start prvních rozjížděk cca od 9:00 hodin!
Pojede se trať 200m v kategorii klasické dračí lodě

Trať závodu a počet lodí:
Start cca od poloviny hráze, trať podél hráze, cíl v prostoru před pláží kempu Velké Dářko.

Počet posádek a lodí, mol:
56 posádek/ 8 dračích lodí / 4 mola s jedním nástupem.

Pro plynulejší průběh závodu a snížení rizika prodlevy jsme zvolili střídání lodí. V době, kdy budou 4 lodě na startu, budou další 4 posádky nastupovat do lodí a odjíždět na startovní čáru.

Předpokládaná doba rozjížďky cca 10 min ( nalodění, dojezd na start, závod, vylodění )

Posádky se připraví dle rozpisu rozjížděk na seřadišti, vyznačeném na mapě akce písmenem “X“ . Z tohoto seřadiště budete odvedeni obsluhou dračích lodí k jednotlivým molům.

U mol budou členové pořadatelské služby dohlížet na řád naloďování a vyloďování posádek, na odevzdávání pádel do sběrných sudů a budou též zamezovat divácké veřejnosti vstup na tyto mola.

Rozpis rozjížděk jednotlivých posádek bude znám již 4 dny před závodem, kdy budou posádky dopředu vědět kdy poprvé v den závodu startují.

Ve všech kategoriích kromě kategorie SPORT nebude pomáhat kormidelník posádce s “kopáním“! Kormidelník bude pouze loď řídit a udržovat jí ve stabilizované poloze.

Podmínky, penalizace a diskvalifikace:

V době, kdy nám povětrnostní podmínky dovolí bezproblémovou formu závodu, může mít posádka plný počet členů posádky, to je 20 pádlujících +1 bubeník. Nejnižší počet pádlujících je 16 členů posádky.
V případě silnějšího větru a větších vln se sníží počet členů všech posádek na 18 -16 osob, vyjma ženských posádek. ( upřesnění v den závodu )

V kategorii sport musí být v posádce mezi muži 4 ženy. Nezáleží na počtu celkové posádky.

Penalizace může být za úmyslné převrhnutí lodí i za vyskakování z lodí!

V letošním ročníku bude opět kladený důraz na alkohol při závodu! Nezakazujeme požití alkoholu, ale v případě překročení únosnosti hladiny alkoholu v posádce, může být tato posádka diskvalifikována z rozjížďky, při větších problémech i z celého závodu, bez nároku vrácení startovného!

Posádka může být též diskvalifikovaná za úmyslné rozebírání oplocení k vytvoření nežádoucího průchodu.

Nemáme pro Vás jen nařízení a příkazy, připravili jsme pro doprovodný program plný zábavy až do pozdních nočních hodin. Věříme, že závod dračích lodí tomto roce bude dalším velkým zážitkem pro většinu z Vás.

Dragon Board Velké Dářko a Windsurfing Club Velké Dářko


Zajištění akce:

Organizátor ............................Windsurfing Club Velké Dářko
Organizace závodu ..................Pražský klub dračích lodí
Vodní záchranná služba ............2 motorové čluny organizátora
Zdravotní služba .....................Kristina Helena Kudlová instruktorka první pomoci vč . týmu
( + 20 pádlujících doktorů :-)
Policie ...................................Policie Žďár nad Sázavou ( + 40 pádlujících policistů :-)
Informace.............................. Na označených místech
Ztráty a nálezy .......................V prostoru Informací
Výsledky, pořadí posádek.......... V prostoru pártystanu – elektronická podoba-data projektor + nástěnka v .............cílovém prostoru na přístřešku závodní komise.
Pořadatelská služba................ Označena – zelené reflexní vesty s označením „POŘADATEL“
Pořadatelská služba II............. Označena visačkou s textem „ POŘADATEL“
Služba u mol ..........................Jednotné reflexní vesty, visačkou s textem „ POŘADATEL“
Shromáždiště posádek.............. Vyznačeno na mapě akce a označeno při závodu
Občerstvení + výčepy ..............V prostoru celé akce na cca 8 místech
WC v prostoru celé akce ...........Vyznačeno na mapě akce, popř. info v informacích
Mapa akce ..............................V prostoru Informací, na dalších vývěskách, na webu

........................................................................................................................

Platba - startovné

Upozorňujeme přihlášené posádky na termín zaplacení startovného do 30. června 2014

Platbu proveďte na č. účtu 215921309/0300

variabilní symbol je pro jednotlivé kategorie uvedený na stránce Posádky vpravo + pořadové číslo posádky.

Příklad: Liga Vysočiny FUN = VS 115 + pořadové číslo posádky

( KLADKOSTROJ POLIČKA = 11501 ) Pokud možno uveďte i jméno posádky

 

 


Informace pro účastníky závodu, partnery a sponzory akce i pro širokou veřejnost, budou doplňovány na tomto webu průběžně až do ukončení závodu.

 
   © funwind 2007-2014

webmaster@dragonboard.cz  

 

 

 

Velké Dářko 2012 - závod dračích lodí - pořadatel Windsurfing Club Velké Dářko