Hlavní stránka

     Závod 24.8.2019

         

  aktualizováno 04.8.2019

DRAČÍ LODĚ VYSOČINA

Místo konání závodu:  

Pilská nádrž ve Žďáru nad Sázavou -viz. MAPA AKCE (připravujeme)

Trať 200 m klasické velké dračí lodě 20

2. uzávěrka přihlášek je do 16.8. 2019

Zaplacené startovné na účet i v hotovosti nejdéle do 30.6. 2019 a po té dle sazby v tabulce níže.

Kategorie posádek dračích lodí - závod 24.8.2019 / podmínky / startovné /

 

Základní informace: (případné další dopňující informace budou aktualizováné)


                
 
 
  Závod amatérských posádek
                
Trať 200 m klasické dračí lodě (20) posádka -1 loď = 21 osob
 
minimum 18 pádlujících v posádce  
Firmy MIX/FUN MIX/FUN SPORT MIX /                 20 pádlujících + bubeník
 
minimálně 4 ženy v posádce   
 Ženy
20 pádlujících + bubeník 

Včasnou platbou zvýšujete úroveň závodu.

Vzhledem k neplánované změně v počtu závodů seriálu je možné se k závodu Dračí lodě Vysočina dodatečně přihlásit za základní startovné a to do 15.8.2019!

 
Kategorie posádek - startovné velké lodě 20
  do 30.6.2019 od 1.7.2019 od 16.8.2019
 FIRMY MIX

12.000,- Kč

13000,- Kč 14.000,- Kč
 FUN MIX  5.000,- Kč 5.500,- Kč 6.000,- Kč
 FUN SPORT MIX  5.000,- Kč 5.500,- Kč 6.000,- Kč
 ŽENY  5.000,- Kč 5.500,- Kč 6.000,- Kč

Platbu proveďte na č. účtu 2001557424/2010 FIO banka

variabilní symbol je pro jednotlivé kategorie uvedený na stránce posádky vpravo + pořadové číslo posádky.

Příklad:  FIRMY = VS 219 + pořadové číslo posádky uvedené na stránce "posádky"

V poznámce uveďte / účel platby - jméno posádky

Platbu lze provést po dohodě i v hotovosti

V případě odstoupení posádky od závodu se startovné nevrací.

Stejně jako v předešlých ročnících budeme dávat barevné body za názvem posádky pro informovanost posádek o stavu přijetí k závodu.

Vysvětlivky k barevným bodům za názvem posádky:

Posádka přijata k závodu (zaplacené startovné, může si nahlásit čas pátečního tréninku)

Posádka ještě nesplnila všechny podmínky ( nemůže si nahlásit čas pátečního tréninku )

Posádka "náhradnik" ( v době uzavřené startovní listiny při jakém koli počtu posádek )

Posádka zrušena

V ceně startovného NENÍ zahrnuto kempovné, které je stanoveno platným ceníkem a každý účastník si ubytování hradí sám (stejně jako v předešlých ročnících na Dářku)

Ubytování ve vlastních stanech, karavanech ve vyznačeném

prostoru kempu = MAPA AKCE (připravujeme)

Ceny ubytování, kontaktní informace + další možnosti ubytování zjistíte na webu PILÁK

Informace o podmínkách parkování při tréninku v pátek a podmínkách parkování v sobotu při závodu budou ještě doplněné vč. pokynů pro posádky.


 Trať závodu a počet lodí:

Trať závodu : 200 metrů - MAPA AKCE (připravujeme)

Počet lodí:

do 42 posádek 6 dračích lodí

do 60 posádek 8 lodí s vyzkoušeným systémem střídání lodí.

Pro plynulejší průběh závodu a snížení rizika prodlevy jsme zvolili střídání lodí. V době, kdy budou 4 lodě na startu, budou další 4 posádky nastupovat do lodí a odjíždět na startovní čáru.

Opět budou u mol asistenti pořadatelské služby dohlížet na řád naloďování a vyloďování posádek, na odevzdávání pádel do sběrných sudů a budou též zamezovat divácké veřejnosti vstup na tyto mola.

Rozpis rozjížděk jednotlivých posádek bude znám již 4 dny před závodem, kdy budou posádky dopředu vědět kdy poprvé v den závodu startují.


Kategorie posádek lodí - podmínky

 Všechny posádky  

 Zájemci o účast v závodu na dračích lodích si určí svého kapitána, který bude jednat za celou posádku až do ukončení závodu.

 Závazné přihlášky k závodu jsou možné pouze elektronickou cestou a to "přihláškou" na tomto webu /e-mailem info@dragonboard.cz. Jiná forma přihlášky není možná.


 2. uzávěrka přihlášek je do 16.8. 2019

za základní startovné, po té je možné se přihlásit indiiduálně po dohodě s pořadatelem
   
 V přihlášce uvádějte: jméno a příjmení kapitána
  kontaktní údaje - telefon, e-mail
  doručovací adresa
  název posádky + odkud je
  kategorie posádky lodi
   
 nejdéle do 2. uzávěrky 15.8. 2019 zaplacené startovné na účet i v hotovosti
   
24.8. 2019 jmenný seznam posádky
  Na druhé straně originálu přihlášky

Kategorie:Velké lodě 20 Pravidlo je stejné pro všechny závody Seriálu závodů dračích lodí Vysočiny 2019 (dále jen SZDLV), organizované skupinou Dračí lodě Vysočina více pravidla SZDLV


  FUN MIX firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí

 

Počet pádlujících v lodi : 20(min 18)/min. 4 pádlující ženy
tato kategorie posádek je vyhodnocována v Seriálu závodů dračích lodíá Vysočiny- koef. 60
 
Vyhodnocení posádky
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii

Vyhodnocovaní v této kategorii budou všechny přihlášené posádky.

Ceny obdrží první 3 posádky

Zvláštní cenu obdrží též umístěná posádka na " ? místě " v této kategorii.

V této kategorii nesmí posádky používat vlastní pádla.

 Liga Vysočiny Ženy firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 Počet pádlujících v lodi : 20(min 18)
V této kategorii nesmí posádky používat vlastní pádla.  

tato kategorie posádek je vyhodnocována v Seriálu závodů dračích lodíá Vysočiny- koef. 60

Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii

Ceny obdrží první 3 posádky


 Liga Vysočiny - Firmy MIX  (strany/hnutí)... firemní reklama povolena v dohodnuté míře
více - " reklama - podmínky"
Počet pádlujících v lodi : 20(min 18)/min. 4 pádlující ženy
tato kategorie posádek je vyhodnocována v Seriálu závodů dračích lodíá Vysočiny- koef. 60
 
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
Ceny obdrží první 3 posádky

Další vstřícné podmínky od pořadatelů budou řešeny individuálně.


 Liga Vysočiny / FUN SPORT MIX

firemní reklama není přípustná

Sportovní a klubová reklama povolena v dohodnuté míře

  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 
Počet pádlujících v lodi : 20(min 18)/min. 4 pádlující ženy
tato kategorie posádek je vyhodnocována v Seriálu závodů dračích lodíá Vysočiny- koef. 60
 

  

 

Pořadatelé si vyhrazují právo na úpravu podmínek. 

 
 

Informace pro účastníky závodu, partnery a sponzory akce i pro širokou veřejnost, budou doplňovány na tomto webu průběžně až do ukončení závodu.

 
   © funwind 2007-2019

webmaster@dragonboard.cz