Hlavní stránka

     Závod 19.8.2017

         

  aktualizováno13.8.2017

Upozornění pro posádky - platba startovné

DRAČÍ LODĚ VYSOČINA

Místo konání závodu:  

Pilská nádrž ve Žďáru nad Sázavou -viz. MAPA AKCE (připravujeme)

Trať 200 m klasické velké dračí lodě 20 / malé dračí lodě 10

1. uzávěrka přihlášek je do 30.6. 2017

Zaplacené startovné na účet i v hotovosti nejdéle do 30.6. 2017 a po té dle sazby v tabulce níže.

Kategorie posádek dračích lodí - závod 19.8.2017 / podmínky / startovné /

 

Základní informace: (případné další dopňující informace budou aktualizováné)


                
 
 
  Závod amatérských posádek
                
Trať 200 m klasické dračí lodě (20) posádka -1 loď = 21 osob
Firmy/FUN / FUN SPORT / Ženy/                 20 pádlujících + bubeník
Trať 200 m malé dračí lodě (10) posádka -1 loď = 11 osob
FUN / FUN SPORT / Ženy/                 10 pádlujících + bubeník
 
  
 
    
Kormidelníka dodává organizátor
  

Včasnou platbou zvýšujete úroveň závodu.

Kategorie posádek - startovné velké lodě 20
  do 30.6.2017 od 1.7.2017 od 10.8.2017
 FIRMY

12.000,- Kč

13000,- Kč 14.000,- Kč
 FUN  5.000,- Kč 5.500,- Kč 6.000,- Kč
 FUN SPORT  5.000,- Kč 5.500,- Kč 6.000,- Kč
 ŽENY  5.000,- Kč 5.500,- Kč 6.000,- Kč
Kategorie posádek - startovné malé lodě 10
  do 30.6.2017 od 1.7.2017 od 10.8.2017
 FUN  3.500,- Kč 4.000,- Kč 4.500,- Kč
 FUN SPORT  3.500,- Kč 4.000,- Kč 4.500,- Kč
 ŽENY  3.500,- Kč 4.000,- Kč 4.500,- Kč

Info o platbě startovného zde >> platba startovné

Stejně jako v předešlých ročnících budeme dávat barevné body za názvem posádky pro informovanost posádek o stavu přijetí k závodu.

Vysvětlivky k barevným bodům za názvem posádky:

Posádka přijata k závodu (zaplacené startovné, může si nahlásit čas pátečního tréninku)

Posádka ještě nesplnila všechny podmínky ( nemůže si nahlásit čas pátečního tréninku )

Posádka "náhradnik" ( v době uzavřené startovní listiny při jakém koli počtu posádek )

Posádka zrušena

V ceně startovného NENÍ zahrnuto kempovné, které je stanoveno platným ceníkem a každý účastník si ubytování hradí sám (stejně jako v předešlých ročnících na Dářku)

Ubytování ve vlastních stanech, karavanech ve vyznačeném

prostoru kempu = MAPA AKCE (připravujeme)

Ceny ubytování, kontaktní informace + další možnosti ubytování zjistíte na webu PILÁK

Informace o podmínkách parkování při tréninku v pátek a podmínkách parkování v sobotu při závodu budou ještě doplněné vč. pokynů pro posádky.


 Trať závodu a počet lodí:

Trať závodu : 200 metrů - MAPA AKCE (připravujeme)

Počet lodí:

do 42 posádek 6 dračích lodí

do 60 posádek 8 lodí s vyzkoušeným systémem střídání lodí.

Pro plynulejší průběh závodu a snížení rizika prodlevy jsme zvolili střídání lodí. V době, kdy budou 4 lodě na startu, budou další 4 posádky nastupovat do lodí a odjíždět na startovní čáru.

Opět budou u mol asistenti pořadatelské služby dohlížet na řád naloďování a vyloďování posádek, na odevzdávání pádel do sběrných sudů a budou též zamezovat divácké veřejnosti vstup na tyto mola.

Rozpis rozjížděk jednotlivých posádek bude znám již 4 dny před závodem, kdy budou posádky dopředu vědět kdy poprvé v den závodu startují.


Kategorie posádek lodí - podmínky

 Všechny posádky  

 Zájemci o účast v závodu na dračích lodích si určí svého kapitána, který bude jednat za celou posádku až do ukončení závodu.

 Závazné přihlášky k závodu jsou možné pouze elektronickou cestou a to "přihláškou" na tomto webu /e-mailem info@dragonboard.cz. Jiná forma přihlášky není možná.


 Uzávěrka přihlášek je do 30.6. 2017

za základní startovné, po té je možné se přihlásit indiiduálně po dohodě s pořadatelem
   
 V přihlášce uvádějte: jméno a příjmení kapitána
  kontaktní údaje - telefon, e-mail
  doručovací adresa
  název posádky + odkud je
  kategorie posádky lodi
   
 nejdéle do 30.6. 2017 zaplacené startovné na účet i v hotovosti
   
19.8. 2017 jmenný seznam posádky
  Na druhé straně originálu přihlášky

Kategorie posádek


 Liga Vysočiny FUN firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí

 

Počet pádlujících v lodi : 20/min. 4 pádlující ženy VELKÉ LODĚ 20
Počet pádlujících v lodi : 10/min. 2 pádlující ženy MALÉ LODĚ 10
 
Vyhodnocení posádky
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii
Vyhodnocovaní v této kategorii budou všechny přihlášené posádky.
Ceny obdrží první 3 posádky
Zvláštní cenu obdrží též umístěná posádka na " ? místě " v této kategorii.
V této kategorii nesmí posádky používat vlastní pádla.

 Liga Vysočiny Ženy firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 Počet pádlujících v lodi : VELKÉ LODĚ 20
MALÉ LODĚ 10
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
 

Ceny obdrží první 3 posádky


 Liga Vysočiny - Firmy /strany/hnutí ... firemní reklama povolena v dohodnuté míře
více - " reklama - podmínky"
Počet pádlujících v lodi : 20/min. 4 pádlující ženy VELKÉ LODĚ 20
 
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
Ceny obdrží první 3 posádky

Další vstřícné podmínky od pořadatelů budou řešeny individuálně.


 Liga Vysočiny / FUN SPORT

firemní reklama není přípustná

Sportovní a klubová reklama povolena v dohodnuté míře

  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 
Počet pádlujících v lodi : 20/min. 4 pádlující ženy VELKÉ LODĚ 20
Počet pádlujících v lodi : 10/min. 2 pádlující ženy MALÉ LODĚ 10
 
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii

 Liga Vysočiny / ČSDL FUN SPORT

Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii
 
Ceny obdrží první 3 posádky
V této kategorii mohou posádky používat vlastní pádla.


 

Pořadatelé si vyhrazují právo na úpravu podmínek. 

 
 

Informace pro účastníky závodu, partnery a sponzory akce i pro širokou veřejnost, budou doplňovány na tomto webu průběžně až do ukončení závodu.

 
   © funwind 2007-2017

webmaster@dragonboard.cz