Hlavní stránka

     Závod 24.8.2013

Kategorie posádek lodí
 
Přihláška k závodu on-line
 
Přihlášené  posádky  lodí
 
 
Program pro návštěvníky akce
 
Sponzoři akce
 
 
 

DVD DRAČÍ LODĚ 2012

 

Video "Dračí lodě Velké Dářko 2010"

 
Video dračí lodě Velké Dářko 2009
 
 
Video - DRAČÍ LODĚ - Velké Dářko 2007 ( 48 MB )
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kategorie posádek dračích lodí / podmínky / startovné /

   aktualizováno 3.6.2013

 Trať 200 m klasické dračí lodě
startovné
                           posádka - 1 loď = 21 osob
                
  Liga Vysočiny - FUN / Ženy
5.000,- Kč  
  Liga Vysočiny - Firmy
12.000,- Kč  
  Liga Vysočiny - SPORT / SPORT Ženy
5.000,- Kč  
 
  Liga Vysočiny - SPORT Firmy
12.000,- Kč  

  V ceně startovného:

  1 ks originální DVD z akce pro  posádku sestřih z celé akce.

  4 volné  vstupenky (identifikační pásky pro náhradníky, trenéry, maséry a pod.)

  V ceně doprovodný program včetně večerní ohňové show a hudební produkce. Trať závodu a počet lodí:

Trať závodu : 200 metrů podél hráze.

Počet lodí:

do 42 posádek 6 dračích lodí

do 60 posádek 8 lodí s vyzkoušeným systémem střídání lodí.

Osvědčilo se v předešlých dvou ročnících díky výborné organizaci Pražského klubu dračích lodí:

Pro plynulejší průběh závodu a snížení rizika prodlevy jsme zvolili střídání lodí. V době, kdy budou 4 lodě na startu, budou další 4 posádky nastupovat do lodí a odjíždět na startovní čáru.

Opět budou u mol asistenti pořadatelské služby dohlížet na řád naloďování a vyloďování posádek, na odevzdávání pádel do sběrných sudů a budou též zamezovat divácké veřejnosti vstup na tyto mola.

Rozpis rozjížděk jednotlivých posádek bude znám již 4 dny před závodem, kdy budou posádky dopředu vědět kdy poprvé v den závodu startují.

Opět budou instalované ON LINE informační stánky s projekcí aktuálních výsledků, pořadí a dalších informací ještě více zdokonalené po zkušenostech z loňského ročníku.


Kategorie posádek lodí - podmínky

 Všechny posádky  

 Zájemci o účast v závodu na dračích lodích si určí svého kapitána, který bude jednat za celou posádku až do ukončení závodu.

 Případní zájemci z řad aktivních posádek z jiných seriálu závodů se mohou přihlásit do kategorie SPORT,

kde budou automaticky vyhodnocováni i v národní kategorii

Liga dračích lodí České republiky*

 Závazné přihlášky k závodu jsou možné pouze elektronickou cestou a to "přihláškou " na tomto webu /e-mailem info@dragonboard.cz. Jiná forma přihlášky není možná.


 Uzávěrka přihlášek je do 30.6. 2013
 V přihlášce uvádějte: jméno a příjmení kapitána
  kontaktní údaje - telefon, e-mail
  doručovací adresa
  název posádky
  kategorie posádky lodi
 nejdéle do 31.7. 2013 jmenný seznam posádky
  ! pouze v elektronické podobě !
 nejdéle do 30.6. 2013 zaplacené startovné na účet i v hotovosti

 Liga Vysočiny - FUN firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 
Vyhodnocení posádky
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii
Vyhodnocovaní v této kategorii budou všechny přihlášené posádky.
Ceny obdrží první 3 posádky + vítězná posádka získá na jeden rok původní " putovní trofej dračích lodí ".
Zvláštní cenu obdrží též umístěná posádka na " ? místě " v této kategorii.
V této kategorii nesmí posádky používat vlastní pádla.

 Liga Vysočiny (FUN ) - Ženy firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
 

Ceny obdrží první 3 posádky

vítězná posádka získá na jeden rok novou" putovní trofej dračích lodí "

První čtyři posádky získají body i do LDL ČR*

V této kategorii nesmí posádky používat vlastní pádla.

 Liga Vysočiny (FUN ) - Firmy firemní reklama povolena v dohodnuté míře
  více - " reklama - podmínky"
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
Ceny obdrží první 3 posádky +vítězná posádka získá na jeden rok původní " putovní trofej dračích lodí ".

Další vstřícné podmínky od pořadatelů budou řešeny individuálně.


 Liga Vysočiny - SPORT / SPORT Ženy firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii

Liga Vysočiny - SPORT / SPORT Ženy " + body v LDL ČR"

Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii
 
Ceny obdrží první 3 posádky
V této kategorii mohou posádky používat vlastní pádla.

 Liga Vysočiny - SPORT - Firmy firemní reklama povolena v dohodnuté míře
více - " reklama - podmínky "
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii

Liga Vysočiny - SPORT / SPORT Ženy " + body do LDL ČR"

Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii společně s" Českou ligou dračích lodí"

 

V této kategorii mohou posádky používat vlastní pádla.

Další vstřícné podmínky od pořadatelů budou řešeny individuálně.

* LDL ČR = připravovaná Liga dračích lodí České republiky

První čtyři posádky v jednotlivých kategoriích Ligy Vysočiny - FUN/ŽENY/FIRMY budou ohodnoceny též body do LDL ČR!

Za 4 body můžete jet národní finále LDL ČR v Praze na Vltavě

Více informací připravujeme.

Pořadatelé si vyhrazují právo na úpravu podmínek. 

 
 

Informace pro účastníky závodu, partnery a sponzory akce i pro širokou veřejnost, budou doplňovány na tomto webu průběžně až do ukončení závodu.

 
   © funwind 2007-2013

webmaster@dragonboard.cz  

 

 

 

Velké Dářko 2013 - závod dračích lodí - pořadatel Windsurfing Club Velké Dářko