Hlavní stránka

     Závod 25.8.2012

Kategorie posádek lodí
 
Přihláška k závodu on-line
 
Přihlášené  posádky  lodí
 
 
Program pro návštěvníky akce
 
Sponzoři akce
 
 
 

Video "Dračí lodě Velké Dářko 2010"

 
Video dračí lodě Velké Dářko 2009
 
 
Video - DRAČÍ LODĚ - Velké Dářko 2007 ( 48 MB )
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kategorie posádek dračích lodí / podmínky / startovné /

   aktualizováno 12.6.2012

 Trať 200 m klasické dračí lodě  
                           posádka - 1 loď = 21 osob
 FUN                 startovné
  Liga Vysočiny   
5.000,- Kč = 238 Kč / osoba  
  Liga Vysočiny - Ženy
5.000,- Kč = 238 Kč / osoba  
  Liga Vysočiny - Firmy
12.000,- Kč = 572 Kč / osoba  

  SPORT  
  Česká liga dračích lodí
5.000,- Kč = 238 Kč / osoba  
  Česká liga dračích lodí - Firmy
12.000,- Kč = 572 Kč / osoba  

  V ceně startovného:

  1 ks originální DVD z akce pro  posádku sestřih z celé akce.

  4 volné  vstupenky (identifikační pásky pro náhradníky, trenéry, maséry a pod.)

  V ceně doprovodný program včetně večerní ohňové show a hudební produkce. Trať závodu a počet lodí:

Trať závodu : podél hráze. Zvažujeme instalaci pevných startů. Na Dářku to byl prozatím neřešitelný problém, třeba letos překvapíme.

Počet lodí:

do 42 posádek 6 dračích lodí

do 60 posádek 8 lodí s vyzkoušeným systémem střídání lodí, stejně jako v minulém ročníku.

Osvědčilo se v minulém ročníku díky výborné organizaci Pražského klubu dračích lodí:

Pro plynulejší průběh závodu a snížení rizika prodlevy jsme zvolili střídání lodí. V době, kdy budou 4 lodě na startu, budou další 4 posádky nastupovat do lodí a odjíždět na startovní čáru.

Opět budou u mol asistenti pořadatelské služby dohlížet na řád naloďování a vyloďování posádek, na odevzdávání pádel do sběrných sudů a budou též zamezovat divácké veřejnosti vstup na tyto mola.

Rozpis rozjížděk jednotlivých posádek bude znám již 4 dny před závodem, kdy budou posádky dopředu vědět kdy poprvé v den závodu startují.

Opět budou instalované ON LINE informační stánky s projekcí aktuálních výsledků, pořadí a dalších informací ještě více zdokonalené po zkušenostech z loňského ročníku


Kategorie posádek lodí - podmínky

 Všechny posádky  

 Zájemci o účast v závodu na dračích lodích si určí svého kapitána, který bude jednat za celou posádku až do ukončení závodu.

 Případní zájemci z řad aktivních posádek z jiných seriálu závodů se mohou přihlásit do kategorie SPORT

Česká liga dračích lodí / Česká liga dračích lodí - FIRMY

 Závazné přihlášky k závodu jsou možné pouze elektronickou cestou a to "přihláškou " na tomto webu /e-mailem ws1@email.cz. Jiná forma přihlášky není možná.


 Uzávěrka přihlášek je do 30.6. 2012
 V přihlášce uvádějte: jméno a příjmení kapitána
  kontaktní údaje - telefon, e-mail
  doručovací adresa
  název posádky
  kategorie posádky lodi
 nejdéle do 31.7. 2012 jmenný seznam posádky
  ! pouze v elektronické podobě !
 nejdéle do 30.6. 2012 zaplacené startovné na účet i v hotovosti

 Liga Vysočiny firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 
Vyhodnocení posádky
zvlášť v samotné kategorii " Liga Vysočiny"
Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii
Vyhodnocovaní v této kategorii budou všechny přihlášené posádky, ne jen z Vysočiny
Ceny obdrží první 3 posádky +vítězná posádka získá na jeden rok původní " putovní trofej dračích lodí ".
Zvláštní cenu obdrží též vylosovaná posádka v této kategorii.
 
V této kategorii nesmí posádky používat vlastní pádla.

 Liga Vysočiny - Ženy firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 
Vyhodnocení posádky zvlášť v samotné kategorii "Ženy".
 
Ceny obdrží první 3 posádky
V této kategorii nesmí posádky používat vlastní pádla.

 Liga Vysočiny - Firmy firemní reklama povolena v dohodnuté míře
  více - " reklama - podmínky"
Vyhodnocení posádky zvlášť v samotné kategorii "Firmy".
Závěrečné finálové jízdy společně s Ligou Vysočiny
Ceny obdrží první 3 posádky +vítězná posádka získá na jeden rok původní " putovní trofej dračích lodí ".

Další vstřícné podmínky od pořadatelů budou řešeny individuálně.


 Česká liga dračích lodí firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 
Vyhodnocení posádky
celkově v závodu dračích lodí na Velkém Dářku " Česká liga dračích lodí"
Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii zvlášť mimo Ligu Vysočiny
 
Ceny obdrží první 3 posádky
V této kategorii mohou posádky používat vlastní pádla.

 Česká liga dračích lodí firemní reklama povolena v dohodnuté míře
FIRMY
více - " reklama - podmínky "
Vyhodnocení posádky
celkově v závodu dračích lodí na Velkém Dářku " Česká liga dračích lodí" +vyhodnocení posádky zvlášť v samotné kategorii ČLDL-"Firmy".
Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii společně s" Českou ligou dračích lodí"
V této kategorii mohou posádky používat vlastní pádla.
Další vstřícné podmínky od pořadatelů budou řešeny individuálně.

 

Pořadatelé si vyhrazují právo na úpravu podmínek. 

 
 

Informace pro účastníky závodu, partnery a sponzory akce i pro širokou veřejnost, budou doplňovány na tomto webu průběžně až do ukončení závodu.

 
   © funwind 2007-2012

webmaster@dragonboard.cz  

 

 

 

Velké Dářko 2012 - závod dračích lodí - pořadatel Windsurfing Club Velké Dářko