Hlavní stránka

     Závod 18.8.2018

         

  aktualizováno 25.6.2018

DRAČÍ LODĚ VYSOČINA

Místo konání závodu:  

Pilská nádrž ve Žďáru nad Sázavou -viz. MAPA AKCE (připravujeme)

Trať 200 m klasické velké dračí lodě 20 / malé dračí lodě 10

1. uzávěrka přihlášek je do 30.6. 2018

Zaplacené startovné na účet i v hotovosti nejdéle do 30.6. 2018 a po té dle sazby v tabulce níže.

Kategorie posádek dračích lodí - závod 18.8.2018 / podmínky / startovné /

 

Základní informace: (případné další dopňující informace budou aktualizováné)


                
 
 
  Závod amatérských posádek
                
Trať 200 m klasické dračí lodě (20) posádka -1 loď = 21 osob
 
minimum 18 pádlujících v posádce  
Firmy MIX/FUN MIX/FUN SPORT MIX /                 20 pádlujících + bubeník
 
minimálně 4 ženy v posádce   
 Ženy
20 pádlujících + bubeník 
Trať 200 m malé dračí lodě (10) posádka -1 loď = 11 osob
 FUN MIX / FUN SPORT MIX/
10 pádlujících + bubeník 
 
minimálně 4 ženy v posádce     
Ženy                 10 pádlujících + bubeník
 
  
Kormidelníka dodává organizátor
  
Trať 200 m OBŘÍ PADDLEBOARDY posádka -1 paddleboard = 10 osob
 FUN MIX / FUN SPORT MIX/FIRMY MIX
10 pádlujících
 
minimálně 2 ženy v posádce     
Ženy
10 pádlujících

Včasnou platbou zvýšujete úroveň závodu.

Kategorie posádek - startovné velké lodě 20
  do 30.6.2018 od 1.7.2018 od 10.8.2018
 FIRMY MIX

12.000,- Kč

13000,- Kč 14.000,- Kč
 FUN MIX  5.000,- Kč 5.500,- Kč 6.000,- Kč
 FUN SPORT MIX  5.000,- Kč 5.500,- Kč 6.000,- Kč
 ŽENY  5.000,- Kč 5.500,- Kč 6.000,- Kč
Kategorie posádek - startovné malé lodě 10
  do 30.6.2018 od 1.7.2018 od 10.8.2018
 FUN MIX  3.500,- Kč 4.000,- Kč 4.500,- Kč
 FUN SPORT MIX  3.500,- Kč 4.000,- Kč 4.500,- Kč
 ŽENY  3.500,- Kč 4.000,- Kč 4.500,- Kč
Kategorie posádek - startovné PADDLEBOARDY 10
  do 30.6.2018 od 1.7.2018 od 10.8.2018
 FUN MIX 1.000,- Kč 1.200,- Kč 1.400,- Kč
 ŽENY 1.000,- Kč 1.200,- Kč 1.400,- Kč

Platbu proveďte na č. účtu 215921309/0300

variabilní symbol je pro jednotlivé kategorie uvedený na stránce Posádky vpravo + pořadové číslo posádky.

Příklad:  FIRMY = VS 216 + pořadové číslo posádky ( DAFEPLAST = 21601 )

V poznámce uveďte / STARTOVNÉ + jméno posádky

Platbu lze provést po dohodě i v hotovosti

Stejně jako v předešlých ročnících budeme dávat barevné body za názvem posádky pro informovanost posádek o stavu přijetí k závodu.

Vysvětlivky k barevným bodům za názvem posádky:

Posádka přijata k závodu (zaplacené startovné, může si nahlásit čas pátečního tréninku)

Posádka ještě nesplnila všechny podmínky ( nemůže si nahlásit čas pátečního tréninku )

Posádka "náhradnik" ( v době uzavřené startovní listiny při jakém koli počtu posádek )

Posádka zrušena

V ceně startovného NENÍ zahrnuto kempovné, které je stanoveno platným ceníkem a každý účastník si ubytování hradí sám (stejně jako v předešlých ročnících na Dářku)

Ubytování ve vlastních stanech, karavanech ve vyznačeném

prostoru kempu = MAPA AKCE (připravujeme)

Ceny ubytování, kontaktní informace + další možnosti ubytování zjistíte na webu PILÁK

Informace o podmínkách parkování při tréninku v pátek a podmínkách parkování v sobotu při závodu budou ještě doplněné vč. pokynů pro posádky.


 Trať závodu a počet lodí:

Trať závodu : 200 metrů - MAPA AKCE (připravujeme)

Počet lodí:

do 42 posádek 6 dračích lodí

do 60 posádek 8 lodí s vyzkoušeným systémem střídání lodí.

Pro plynulejší průběh závodu a snížení rizika prodlevy jsme zvolili střídání lodí. V době, kdy budou 4 lodě na startu, budou další 4 posádky nastupovat do lodí a odjíždět na startovní čáru.

Opět budou u mol asistenti pořadatelské služby dohlížet na řád naloďování a vyloďování posádek, na odevzdávání pádel do sběrných sudů a budou též zamezovat divácké veřejnosti vstup na tyto mola.

Rozpis rozjížděk jednotlivých posádek bude znám již 4 dny před závodem, kdy budou posádky dopředu vědět kdy poprvé v den závodu startují.


Kategorie posádek lodí - podmínky

 Všechny posádky  

 Zájemci o účast v závodu na dračích lodích si určí svého kapitána, který bude jednat za celou posádku až do ukončení závodu.

 Závazné přihlášky k závodu jsou možné pouze elektronickou cestou a to "přihláškou" na tomto webu /e-mailem info@dragonboard.cz. Jiná forma přihlášky není možná.


 1. uzávěrka přihlášek je do 30.6. 2018

za základní startovné, po té je možné se přihlásit indiiduálně po dohodě s pořadatelem
   
 V přihlášce uvádějte: jméno a příjmení kapitána
  kontaktní údaje - telefon, e-mail
  doručovací adresa
  název posádky + odkud je
  kategorie posádky lodi
   
 nejdéle do 30.6. 2018 zaplacené startovné na účet i v hotovosti
   
18.8. 2018 jmenný seznam posádky
  Na druhé straně originálu přihlášky

Kategorie posádek


 Liga Vysočiny FUN MIX firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí

 

Počet pádlujících v lodi : 20/min. 4 pádlující ženy VELKÉ LODĚ 20
tato kategorie posádek je vyhodnocována v Seriálu závodů dračích lodíá Vysočiny- koef. 60
Počet pádlujících v lodi : 10/min. 2 pádlující ženy MALÉ LODĚ 10
nevyhodnocuje se v Seriálu závodů dračích lodíá Vysočiny
 
Vyhodnocení posádky
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii

Vyhodnocovaní v této kategorii budou všechny přihlášené posádky.

Ceny obdrží první 3 posádky

Zvláštní cenu obdrží též umístěná posádka na " ? místě " v této kategorii.

V této kategorii nesmí posádky používat vlastní pádla.

 Liga Vysočiny Ženy firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 Počet pádlujících v lodi : VELKÉ LODĚ 20
 tato kategorie posádek je vyhodnocována v Seriálu závodů dračích lodíá Vysočiny- koef. 60

Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii

Ceny obdrží první 3 posádky

MALÉ LODĚ 10

Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii

nevyhodnocuje se v Seriálu závodů dračích lodíá Vysočiny

Ceny obdrží první 3 posádky


 Liga Vysočiny - Firmy MIX  (strany/hnutí)... firemní reklama povolena v dohodnuté míře
více - " reklama - podmínky"
Počet pádlujících v lodi : 20/min. 4 pádlující ženy VELKÉ LODĚ 20
tato kategorie posádek je vyhodnocována v Seriálu závodů dračích lodíá Vysočiny- koef. 60
 
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
Ceny obdrží první 3 posádky

Další vstřícné podmínky od pořadatelů budou řešeny individuálně.


 Liga Vysočiny / FUN SPORT MIX

firemní reklama není přípustná

Sportovní a klubová reklama povolena v dohodnuté míře

  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 
Počet pádlujících v lodi : 20/min. 4 pádlující ženy VELKÉ LODĚ 20
tato kategorie posádek je vyhodnocována v Seriálu závodů dračích lodíá Vysočiny- koef. 60
 
Počet pádlujících v lodi : 10/min. 2 pádlující ženy MALÉ LODĚ 10
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii

nevyhodnocuje se v Seriálu závodů dračích lodíá Vysočiny

 
Ceny obdrží první 3 posádky
V této kategorii mohou posádky používat vlastní pádla.

  
 Liga Vysočiny /OBŘÍ PADDLEBOARDY posádka -1 paddleboard = 10 osob
 PADDLEBOARD MIX
10 pádlujících
 
minimálně 2 ženy v posádce     
 PADDLEBOARD ŽENY
10 pádlujících

tato kategorie posádek je vyhodnocována v Seriálu závodů dračích lodí Vysočiny

místo zrušeného závodu zimních dračích saní - koef. 30 !!!

Při tomto závodu máte možnost získat nejvíce bodů, pokud se přihlásíte k závodu dračích lodí i paddleboardů!

 


 

Pořadatelé si vyhrazují právo na úpravu podmínek. 

 
 

Informace pro účastníky závodu, partnery a sponzory akce i pro širokou veřejnost, budou doplňovány na tomto webu průběžně až do ukončení závodu.

 
   © funwind 2007-2018

webmaster@dragonboard.cz