Hlavní stránka

     Závod 29.8.2015

  aktualizováno 10.7.2015

Upozornění pro posádky - platba startovné

"DRAČÍ LODĚ VELKÉ DÁŘKO" je název závodu! (Tento název je neměnný i kdyby se konal kdekoliv jinde).

Místo konání závodu:  Pilská nádrž ve Žďáru nad Sázavou -viz. MAPA AKCE

Trať 200 m klasické dračí lodě ! PEVNÉ STARTY !

Uzávěrka přihlášek je do 30.6. 2015

Zaplacené startovné na účet i v hotovosti nejdéle do 30.6. 2015

Kategorie posádek dračích lodí - závod 29.8.2015 / podmínky / startovné /

 

Základní informace: (případné další dopňující informace budou aktualizováné)


                
 
 
  Závod amatérských posádek
                
Trať 200 m klasické dračí lodě ! PEVNÉ STARTY !        posádka - 1 loď = 21 osob
                  20 pádlujících + bubeník
  Liga Vysočiny /ČSDL- FUN / FUN SPORT / Ženy
  
  Liga Vysočiny - Firmy/strany/hnutí
    
  ČSDL - SPORT
  

Včasnou platbou zvýšujete úroveň závodu.

Stejně jako v předešlých ročnících, je nutné dodržet termín platby startovného pro kvalitní přípravu závodu.

Jako jediní pořadatelé každoročně vkládáme vybrané startovné v plné výši jak na kvalitní organizaci závodu, tak i na doprovodný program, který májí posádky jako bonus k závodu zdarma.

Startovné - platba do 30.6.2015 po 30.6.2015 po 1.8.2015
FUN / FUN SPORT / Ženy/ SPORT 5.000,- Kč 5.500,-Kč 6.000,- Kč
Firmy/strany/hnutí 12.000,- Kč 12.500,- Kč 13.000,-.Kč

Info o platbě startovného zde >> platba startovné

Stejně jako v předešlých ročnících budeme dávat barevné body za názvem posádky pro informovanost posádek o stavu přijetí k závodu.

Vysvětlivky k barevným bodům za názvem posádky:

Posádka přijata k závodu (zaplacené startovné, může si nahlásit čas pátečního tréninku)

Posádka ještě nesplnila všechny podmínky ( nemůže si nahlásit čas pátečního tréninku )

Posádka "náhradnik" ( v době uzavřené startovní listiny při jakém koli počtu posádek )

Posádka zrušena

V ceně startovného:

  Páteční tréninková jízda dle rozpisu a nahlášení ( bude doplněno )

  1 ks originální DVD z akce pro  posádku sestřih z celé akce.

  4 volné  vstupenky (identifikační pásky pro náhradníky, trenéry, maséry a pod.)

  V ceně doprovodný program včetně večerní ohňové show a hudební produkce.

V ceně startovného NENÍ zahrnuto kempovné, které je stanoveno platným ceníkem a každý účastník si ubytování hradí sám (stejně jako v předešlých ročnících na Dářku)

Ubytování ve vlastních stanech, karavanech ve vyznačeném prostoru kempu = MAPA AKCE

Ceny ubytování, kontaktní informace + další možnosti ubytování zjistíte na webu PILÁK

Informace o podmínkách parkování při tréninku v pátek a podmínkách parkování v sobotu při závodu budou ještě doplněné vč. pokynů pro posádky.


 Trať závodu a počet lodí:

Trať závodu : ! PEVNÉ STARTY ! 200 metrů šikmo proti hrázi - MAPA AKCE

Počet lodí:

do 42 posádek 6 dračích lodí

do 60 posádek 8 lodí s vyzkoušeným systémem střídání lodí.

Osvědčilo se v předešlých třech ročnících díky výborné organizaci Pražského klubu dračích lodí:

Pro plynulejší průběh závodu a snížení rizika prodlevy jsme zvolili střídání lodí. V době, kdy budou 4 lodě na startu, budou další 4 posádky nastupovat do lodí a odjíždět na startovní čáru.

Opět budou u mol asistenti pořadatelské služby dohlížet na řád naloďování a vyloďování posádek, na odevzdávání pádel do sběrných sudů a budou též zamezovat divácké veřejnosti vstup na tyto mola.

Rozpis rozjížděk jednotlivých posádek bude znám již 4 dny před závodem, kdy budou posádky dopředu vědět kdy poprvé v den závodu startují.


Kategorie posádek lodí - podmínky

 Všechny posádky  

 Zájemci o účast v závodu na dračích lodích si určí svého kapitána, který bude jednat za celou posádku až do ukončení závodu.

 Případní zájemci z řad aktivních amatérských posádek z jiných seriálu závodů se mohou přihlásit do kategorie  SPORT.

 Závazné přihlášky k závodu jsou možné pouze elektronickou cestou a to "přihláškou " na tomto webu /e-mailem info@dragonboard.cz. Jiná forma přihlášky není možná.


 Uzávěrka přihlášek je do 30.6. 2015

 
   
 V přihlášce uvádějte: jméno a příjmení kapitána
  kontaktní údaje - telefon, e-mail
  doručovací adresa
  název posádky + odkud je
  kategorie posádky lodi
   
 nejdéle do 30.6. 2015 zaplacené startovné na účet i v hotovosti
   
 nejdéle do 25.8. 2015 jmenný seznam posádky
  ! pouze v elektronické podobě !

Kategorie posádek


 Liga Vysočiny / ČSDL - FUN firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí

 

Počet pádlujících v lodi : 20/min. 4 pádlující ženy
 
Vyhodnocení posádky
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii
Vyhodnocovaní v této kategorii budou všechny přihlášené posádky.
Ceny obdrží první 3 posádky + vítězná posádka získá na jeden rok původní " putovní trofej dračích lodí ".
Zvláštní cenu obdrží též umístěná posádka na " ? místě " v této kategorii.
Do této kategorie se nesmí přihlásit posádka, která se v předešlém ročníku umístila na 1. místě v kategorii FUN, nesmí se zde přihlásit posádka, která se po sobě dvakrát umístila do 3. místa a posádka, která je prokazatelně složená z úspěšných sportovců jiných sportovních odvětví.
 
V této kategorii nesmí posádky používat vlastní pádla.

 Liga Vysočiny / ČSDL Ženy firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
 

Ceny obdrží první 3 posádky

vítězná posádka získá na jeden rok novou" putovní trofej dračích lodí "

V této kategorii nesmí posádky používat vlastní pádla.

 Liga Vysočiny - Firmy /strany/hnutí ... firemní reklama povolena v dohodnuté míře
více - " reklama - podmínky"
Počet pádlujících v lodi : 20/min. 4 pádlující ženy
 
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii
Ceny obdrží první 3 posádky + vítězná posádka získá na jeden rok původní " putovní trofej dračích lodí ".

Další vstřícné podmínky od pořadatelů budou řešeny individuálně.


 Liga Vysočiny / ČSDL FUN SPORT firemní reklama není přípustná
  více - " reklama - podmínky "
Doporučeno
popis triček, oblečení, transparentů k tématu názvu posádky popř. dračích lodí
 Do této kategorie patří posádky, které v předešlém ročníku závodily v kategorii sport / posádky, které obsadily 1. místo v kategorii FUN, případně byly dvakrát vyhodnocené do třetího místa za sebou v kategorii FUN. Dále sem patří posádky trénujicí minimálně 2 x do měsíce.
Počet pádlujících v lodi : 20/min. 4 pádlující ženy
 
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii

 Liga Vysočiny / ČSDL FUN SPORT

Závěrečné finálové jízdy ve své kategorii
 
Ceny obdrží první 3 posádky
V této kategorii mohou posádky používat vlastní pádla.

ČSDL - SPORT Sportovní a klubová reklama povolena v dohodnuté míře
více - " reklama - podmínky "
Počet pádlujících v lodi : 20/min. 8 pádlujících žen
Vyhodnocení posádky zvlášť ve své kategorii

ČSDL SPORT

Do této kategorie budou přihlášeny posádky prokazatelně pravidelně trénující i posádky závodící v GP na předních místech

V této kategorii mohou posádky používat vlastní pádla.

Další vstřícné podmínky od pořadatelů budou řešeny individuálně.

 

Pořadatelé si vyhrazují právo na úpravu podmínek. 

 
 

Informace pro účastníky závodu, partnery a sponzory akce i pro širokou veřejnost, budou doplňovány na tomto webu průběžně až do ukončení závodu.

 
   © funwind 2007-2015

webmaster@dragonboard.cz